Giải bài C6 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Đề bài C6 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C6 Trang 59 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C6 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Ta vẫn có thể làm cho quả cầu trong thí nghiệm đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại bằng cách nung nóng vòng kim loại.

BAIVIET.COM