Giải bài C6 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 16: Cơ năng.

Đề bài C6 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C6 Trang 57 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C6 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

So với thí nghiệm trước, lần này miếng gỗ B chuyển động được đoạn dài hơn. Như vậy khả năng thực hiện công của quả cầu A lần này lớn hơn lần trước. Quả cầu A lăn từ vị trí cao hơn nên vận tốc của nó khi đập vào miếng gỗ B lớn hơn trước. Qua thí nghiệm có thể rút ra kết luận: Động năng của quả cầu A phụ thuộc vào vận tốc của nó. Vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.

(BAIVIET.COM)