Giải bài C6 Trang 48 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 48 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 13: Công cơ học.

Đề bài C6 Trang 48 SGK Vật lý lớp 8:

Một quả dừa có trọng lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực?

Lời giải câu C6 Trang 48 SGK Vật lý lớp 8:

Trọng lượng của quả dừa : P = 10.m = 10.2 = 20 (N)

Công của trọng lực : A= F.s = P.s = 20.6 = 120 J.

(BAIVIET.COM)