Giải bài C6 Trang 43 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 43 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 13: Máy cơ đơn giản.

Đề bài C6 Trang 43 SGK Vật lý lớp 6:

Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

Lời giải câu C6 Trang 43 SGK Vật lý lớp 6:

Các ví dụ như :

– Ròng rọc được sử dụng ở đỉnh cột cờ của trường để kéo lá cờ lên cao.

– Mặt phẳng nghiêng : lăn bằng tay một thùng phuy nặng trên tấm ván từ mặt đường lên xe tải bằng mặt phẳng nghiêng.

– Đòng bẩy : dùng búa để nhổ đinh.

(BAIVIET.COM)