Giải bài C6 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C6 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8:

Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi đươc nhúng chìm vào nước, một thỏi được nhúng chìm vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn ?

Lời giải câu C6 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C6 Trang 38 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)