Giải bài C6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Trong thí nghiệm Tô-ri-xen-li (ở C5), áp suất tác dụng lên A là áp suất nào ? Áp suất tác dụng lên B là áp suất nào ?

Lời giải câu C6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Áp suất tác dụng lên A là áp suất khí quyển, Áp suất tác dụng lên B là áp suất gây bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 cm trong ống.

(BAIVIET.COM)