Giải bài C6 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.

Đề bài C6 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Lời giải câu C6 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6:

Sau khi làm xong bình chia độ như câu 5, em dùng 1 hòn đá và 1 viên bi, để đo thể tích của 2 vật này em lần lượt cho từng vật vào bình chia độ đã làm xong và thể tích nước dâng lên là thể tích của từng vật.

BAIVIET.COM