Giải bài C6 Trang 13 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 13 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều.

Đề bài C6 Trang 13 SGK Vật lý lớp 8:

Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc trung bình là 30 km/h. Tính quãng đường tàu đi được.

Lời giải câu C6 Trang 13 SGK Vật lý lớp 8:

Quãng đường tàu đi được là:

s = v.t = 30 . 5 = 150 km.

(BAIVIET.COM)