Giải bài C5 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 28: Động cơ nhiệt.

Đề bài C5 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8:

Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi trường sống của chúng ta ?

Lời giải câu C5 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8:

Gây ra ô nhiễm tiếng ồn ; các khí do nhiên liệu bị đốt cháy thảy ra có nhiều khí độc ; nhiệt lượng do động cơ thải ra khí quyển góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển,…

(BAIVIET.COM)