Giải bài C5 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt.

Đề bài C5 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng biến đi đâu ?

Lời giải câu C5 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8:

Vì một phần cơ năng của chúng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng hòn bi, thanh gỗ, máng trượt và không khí xung quanh, năng lượng của chúng giảm dần.

BAIVIET.COM