Giải bài C5 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C5 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Trong cuộc tranh luận của Bình và An (nêu ở phần đầu bài), ai đúng, ai sai ?

Lời giải câu C5 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Trong cuộc tranh cãi của Bình và An thì Bình đúng.

Vì trong quá trình nước sôi ở nhiệt độ của nước không thay đổi.

(BAIVIET.COM)