Giải bài C5 Trang 85 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 85 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng.

Đề bài C5 Trang 85 SGK Vật lý lớp 8:

Từ thí nghiệm trên, có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ ?

Lời giải câu C5 Trang 85 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn.

BAIVIET.COM