Giải bài C5 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C5 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới ?

Lời giải câu C5 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới là vì trong chất lỏng và chất khí có hiện tượng đối lưu. Khi đun từ phía dưới, ta làm cho phần chất lỏng (hoặc khí) ở phía dưới nóng lên trước làm cho trọng lượng riêng của phần này giảm đi và đi lên phía trên. Phần chất lỏng (hoặc khí) ở phía trên chưa được đun nóng sẽ đi xuống tạo thành dòng đối lưu.

BAIVIET.COM