Giải bài C5 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C5 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất ? Từ đó có thế rút ra kết luận gì ?

Lời giải câu C5 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Kết quả thí nghiệm cho thấy chiếc đinh gắn ở thanh đồng rơi xuống trước, tiếp theo là đinh gắn ở thanh nhôm và cuối cùng là đinh gắn ở thanh thủy tinh. Như vậy, trong ba chất trên thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, kế đến là nhôm, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

(BAIVIET.COM)