Giải bài C5 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc.

Đề bài C5 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 76 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

(1) 80ºC

(2) không thay đổi

(BAIVIET.COM)