Giải bài C5 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 21: Nhiệt năng.

Đề bài C5 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Lời giải câu C5 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8:

Trong thí nghiệm về thả quả bóng rơi, mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao của nó lại giảm dần.Cuối cùng không nảy lên nữa. Trong hiện tượng này, cơ năng giảm dần do có sự ma sát giữa quả bóng và không khí, giữa quả bóng và mặt sàn, làm cho một phần cơ năng chuyển thành nhiệt năng của không khí xung quanh quả bóng, nhiệt năng của quả bóng và nhiệt năng của mặt sàn.

BAIVIET.COM