Giải bài C5 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Đề bài C5 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao trong nước hồ, ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều ?

Lời giải câu C5 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8:

Vì các phân tử không khí có thể nằm giữa khoảng cách của các phân tử nước. Đồng thời các phân tử không khí và các phân tử nước luôn chuyển động không ngừng về mọi phía nên dù nhẹ hơn, các phân tử không khí cũng không ‘nổi lên’ và thoát ra khỏi nước.

BAIVIET.COM