Giải bài C5 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Đề bài C5 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8:

Cá muốn sống được phải có không khí. Nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước ? Giải thích vì sao ?

Lời giải câu C5 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8:

Giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể đứng xen vào khoảng cách đó, chính vì vậy mà cá có thế sống được trong nước.

(BAIVIET.COM)