Giải bài C5 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí.

Đề bài C5 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 63 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 63 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)