Giải bài C5 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C5 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C5 Trang 60 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8:

Vận tốc của con lắc :

a) Con lắc đi từ A về B : Tăng dần.

b) Con lắc đi từ B lên C : Giảm dần.

(BAIVIET.COM)