Giải bài C5 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Đề bài C5 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 59 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Khi lắp khâu sắt vào cán dao, liềm bằng gỗ, người thợ rèn phải nung nóng khâu để khâu nở rộng ra dễ tra vào cán, khi nguội đi khâu co lại bám chặt vào cán dao làm cho dao, liềm được gắn chặt vào cán hơn.

BAIVIET.COM