Giải bài C5 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C5 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Lời giải câu C5 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Nếu so với toa tàu thì hành khách đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không thay đổi.

BAIVIET.COM