Giải bài C5 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 15: Đòn bẩy.

Đề bài C5 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 49 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 49 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)