Giải bài C5 Trang 48 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 48 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 13: Công cơ học.

Đề bài C5 Trang 48 SGK Vật lý lớp 8:

Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000 N làm toa xe đi được 1000 m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.

Lời giải câu C5 Trang 48 SGK Vật lý lớp 8:

Công lực kéo của đầu tàu là:

A = F.s = 5000.1000 = 5000000J = 500kJ.

(BAIVIET.COM)