Giải bài C5 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 12: Sự nổi.

Đề bài C5 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C5 Trang 44 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án B.

BAIVIETT.COM