Giải bài C5 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C5 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8:

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn ?

Lời giải câu C5 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8:

Hai thỏi chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng nhau vì lực đẩy Ác-si-mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của nước và thể tích của phần nước bị mỗi thỏi chiếm chỗ.

(BAIVIET.COM)