Giải bài C5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Các áp suất tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B (ở trong ống) có bằng nhau không ? Tại sao ?

Lời giải câu C5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Ta thấy hai điểm A và B cùng nằm trên một mặt phẳng ngang trên mặt chất lỏng nên các áp suất tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B(ở trong ống) là bằng nhau.

BAIVIET.COM