Giải bài C5 Trang 30 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 30 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau.

Đề bài C5 Trang 30 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C5 Trang 30 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C5 Trang 30 SGK Vật lý lớp 8:

Dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng p = d.h, trong thí nghiệm trên đều là cùng một chất lỏng nên cột nước nào có chiều cao lớn hơn thì áp suất lớn hơn.

Trong hình a: pA > pB

Trong hình b: pA < pB

Trong hình c: pA = pB

Khi nước trong bình đã đứng yên thì các mực nước sẽ ở trạng thái như hình 8.6.c) (mực nước ở 2 nhánh bằng nhau).

Kết luận : Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn luôn ở cùng độ cao.

BAIVIET.COM