Giải bài C5 Trang 22 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 22 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 6: Lực ma sát.

Đề bài C5 Trang 22 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tìm ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống và kĩ thuật.

Lời giải câu C5 Trang 22 SGK Vật lý lớp 8:

– Lực ma sát nghỉ trong đời sống : Những chiếc xe đang đậu trong bến nhờ có lực ma sát nghỉ mà nó đứng yên.

– Lực ma sát nghỉ trong kỹ thuật : Trong sản xuất, trên các băng chuyển trong nhà máy, các sản phẩm như xi măng, các bao đường… có thể chuyển động cùng với băng chuyền mà không bị trượt, đó là nhờ có lực ma sát nghỉ.

(BAIVIET.COM)