Giải bài C5 Trang 19 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 19 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính.

Đề bài C5 Trang 19 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C5 Trang 19 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 19 SGK Vật lý lớp 8:

Thực hiện thí nghiệm như đã hướng dẫn, sau đó ghi kết quả vào bảng 5.1.

BAIVIET.COM