Giải bài C5 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.

Đề bài C5 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 17 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C5 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6:

Tùy theo cách chọn chai nhựa (hoặc cốc) của học sinh mà làm bình chia độ.

BAIVIET.COM