Giải bài C5 Trang 13 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 13 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 3: Đo thể tích chất lỏng.

Đề bài C5 Trang 13 SGK Vật lý lớp 6:

Điền vào chỗ trống của câu sau :

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm …………………….

Lời giải câu C5 Trang 13 SGK Vật lý lớp 6:

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm bình chia độ, ca đông, bơm tiêm, chai, lọ, ….. (học sinh có thể dùng dụng cụ khác).

(BAIVIET.COM)