Giải bài C4 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 28: Động cơ nhiệt.

Đề bài C4 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ bốn kì mà em biết.

Lời giải câu C4 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8:

Một số dụng cụ có sử dụng động cơ nổ 4 kì: Một số loại động cơ ô tô, một số loại động cơ xe máy, máy nổ của nhà máy nhiệt điện,…

BAIVIET.COM