Giải bài C4 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt.

Đề bài C4 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng.

Lời giải câu C4 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8:

Ví dụ:

  • Bắn viên bi vào một viên bi khác đang đứng yên, sau khi va chạm, hai viên bi chuyển động một đoạn rồi dừng lại (Sự truyền cơ năng từ viên bi chuyển động đến viên bi đứng yên).
  • Sờ tay vào cốc nước nóng, ta thấy tay nóng lên (Sự truyền nhiệt năng từ cốc nước vào tay).
  • Ném quả bóng lên cao (Sự chuyển hóa động năng thành thế năng).
  • Xoa hai bàn tay vào nhau, một lúc sau thấy tay nóng lên (Sự chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng).

BAIVIET.COM