Giải bài C4 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C4 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C4 Trang 81 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C4 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Lớp không khí nóng do ngọn nến đốt nở ra, nhẹ đi lên do trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp không khí lạnh ở trên. Do đó, lớp không khí nóng đi lên, lớp không khí lạnh đi xuống tạo thành dòng đối lưu.

(BAIVIET.COM)