Giải bài C4 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C4 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C4 Trang 78 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C4 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

– Các đinh gắn ở đầu các thanh rơi xuống không đồng thời.

– Hiện tượng này chứng tỏ các thanh đồng, nhôm và thủy tinh dẫn nhiệt không giống nhau (Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh).

(BAIVIET.COM)