Giải bài C4 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 21: Nhiệt năng.

Đề bài C4 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8:

Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt ?

Lời giải câu C4 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8:

Hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.

BAIVIET.COM