Giải bài C4 Trang 72 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 72 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Đề bài C4 Trang 72 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C4 Trang 72 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C4 Trang 72 SGK Vật lý lớp 8:

Các phân tử nước và đồng sunfat đều chuyển động không ngừng về mọi phía, nên các phân tử đồng sunfat có thể chuyển động lên trên, xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và các phân tử nước có thể chuyển động xuống dưới xen vào khoảng cách giữa các phân tử đồng sunfat.

(BAIVIET.COM)