Giải bài C4 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Đề bài C4 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8:

Giải thích tại sao quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹp dần.

Lời giải câu C4 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8:

Thành bóng cao su hay bóng bay được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa các phân tử này có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua những khoảng cách này để ra ngoài làm cho bóng xẹp dần.

BAIVIET.COM