Giải bài C4 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí.

Đề bài C4 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu ?

Lời giải câu C4 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu thì nhiệt độ của bình cao hơn nhiệt độ của không khí xung quanh bên ngoài làm nhiệt độ của bình và không khí trong bình cũng hạ xuống nên co lại.

BAIVIET.COM