Giải bài C4 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 16: Cơ năng.

Đề bài C4 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8:

Chứng minh rằng quả cầu A đang chuyển động có khả năng thực hiện công.

Lời giải câu C4 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8:

Quả cầu đập vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động, như vậy quả cầu A có khả năng thực hiện công.

BAIVIET.COM