Giải bài C4 Trang 53 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 53 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 15: Công suất.

Đề bài C4 Trang 53 SGK Vật lý lớp 8:

Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Lời giải câu C4 Trang 53 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C4 Trang 53 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)