Giải bài C4 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 14: Định luật về công.

Đề bài C4 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8:

Dựa vào các câu trả lời trên hay chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau : Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về ….(1)…. thì lại thiệt hai lần về …(2)…..nghĩa là không được lợi gì về…(3)….

Lời giải câu C4 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8:

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực thì lại thiệt hai lần về đường đi, nghĩa là không được lợi gì về công.

BAIVIET.COM