Giải bài C4 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C4 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga (Hình 1.2 SGK).So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Lời giải câu C4 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Nếu so với nhà ga thì hành khách đang chuyển động vì vị trí của hành khách so với nhà ga thay đổi.

BAIVIET.COM