Giải bài C4 Trang 47 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 47 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 13: Công cơ học.

Đề bài C4 Trang 47 SGK Vật lý lớp 8:

Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học ?

a) Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.

b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.

c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao.

Lời giải câu C4 Trang 47 SGK Vật lý lớp 8:

a) Lực kéo của đầu tàu thực hiện công cơ học.

b) Trọng lực (Lực hút của Trái Đất) thực hiện công cơ học làm quả bưởi rơi xuống.

c) Lực kéo của người công nhân thực hiện công cơ học.

BAIVIET.COM