Giải bài C4 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 12: Sự nổi.

Đề bài C4 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không ? Tại sao ?

Lời giải câu C4 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét cân bằng nhau. Vì vật đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.

(BAIVIET.COM)