Giải bài C4 Trang 42 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 42 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C4 Trang 42 SGK Vật lý lớp 8:

Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức ?

Lời giải câu C4 Trang 42 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C4 Trang 42 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)