Giải bài C4 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C4 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài :

“Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước. Tại sao ?”

Lời giải câu C4 Trang 38 SGK Vật lý lớp 8:

Kéo gàu nước lúc ngập trong nước cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí, vì gàu nước chìm trong nước bị nước tác dụng một lực đẩy Ác-si-mét hướng từ dưới lên, lực này có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị gàu nước chiếm chỗ.

(BAIVIET.COM)