Giải bài C4 Trang 29 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 29 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau.

Đề bài C4 Trang 29 SGK Vật lý lớp 8:

Dựa vào các thí nghiệm trên, hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống trong kết luận sau đây :

Chất lỏng không chỉ gây áp suất lên …(1)… bình, mà lên cả …(2)… bình và các vật ở …(3)… chất lỏng.

Lời giải câu C4 Trang 29 SGK Vật lý lớp 8:

Chất lỏng không chỉ gây ra áp suất lên đáy bình, mà lên cả thành bình và các vật ở trong lòng chất lỏng.

BAIVIET.COM