Giải bài C4 Trang 27 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 27 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 7: Áp suất.

Đề bài C4 Trang 27 SGK Vật lý lớp 8:

Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất ? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.

Lời giải câu C4 Trang 27 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C4 Trang 27 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)